missie

De stichting Behoud Nederlandse Jugendstilarchitectuur heeft ten doel het publiek te laten kennis nemen van de in Nederland en voormalige koloniën aanwezige Jugendstilarchitectuur (1896-1914) in al haar verschijningsvormen. Een inhoudelijke bijdrage te leveren als intermediair om de Nederlandse Jugendstilarchitectuur ook internationaal onder de aandacht te brengen.

De stichting zet zich in voor een herwaardering van de Nederlandse Jugendstilarchitectuur. Zij doet dit door bij te dragen aan de bewustwording van de schoonheid en cultuurhistorische waarde van deze bouwwerken. Uit de beweegredenen van de stichting vloeit voort, dat zij oproept tot behoud en bescherming van reeds onder monumentenzorg vallende erfgoedpanden uit de periode 1896-1914 en dat zij voor panden, die nog niet op de monumentenlijst staan, de noodzaak onderschrijft om een nader te bepalen aantal op een voorlopige lijst geplaatst te krijgen.

 

image314