comité van aanbeveling

image323

Professor Mr. Pieter van Vollenhoven

“Het zwierige van de Jugendstil, zoals de ornamentiek die je nog ziet bij de oude metro ingangen in Parijs, heeft iets feestelijks en kan je absoluut in een zonnige sfeer brengen.

Wij Nederlanders hebben iets ‘zuinigs’ in ons en missen dan ook zeker iets van dat joyeuze, waardoor wij op dat gebied minder te bieden hebben dan onze Zuiderburen.

Daarom moeten wij extra waakzaam en voorzichtig zijn met het ‘joyeuze’, dat wij in Nederland gelukkig nog wel kennen!”

 

image504

Frans Leidelmeijer kunsthandelaar Art Nouveau en Art Deco

“Na lange tijd in het verdomhoekje te zijn gedrukt, nu ruim baan voor de zweepslaglijnen van de Nederlandse Jugendstil-architectuur.”

 

image520

Drs. Karin Gaillard  auteur en conservator museum Het Princessehof

“Jugendstilgebouwen geven letterlijk en figuurlijk kleur en swung aan onze omgeving. Daarom alleen al verdienen deze fascinerende bakens van steen onze volle aandacht.”

 

image416

Han van Ardenne  architect en docent

“Het verleden zal dan eens te meer als bron voor inspiratie kunnen dienen en zal de lat, die in de beste voorbeelden van Jugendstil-vormgeving is gelegd, heel hoog blijken te liggen.”

 

image3211

Cherry Duyns  schrijver, documentair filmmaker

eeuwige jeugd uit voorbije dagen .” 

 

begin pagina…