renovatie

Bent u van plan om uw Jugendstil pand te laten renoveren en vraagt zich af hoe realiseer ik dat? 

Wanneer een eigenaar van een woning, winkelpand, fabrieksgebouw voor een cosmetische aanpassing van de gevel advies wil inwinnen komt hij/zij terecht in een ondoordringbaar woud van begrippen, richtlijnen en deskundigen. Zo worden begrippen als ‘restauratie’, ‘renovatie’, ‘bouwhistorisch onderzoek en duurzame materialen’ te pas en te onpas gebruikt.

Restauratie is voor velerlei uitleg vatbaar. De omschrijvingen variëren van opknappen, herstel, reparatie , terugbrengen in de oude staat tot herstel waarbij de oorspronkelijk waarde zoveel mogelijk behouden blijft. Betekenissen waarbij al direct de vraag gesteld moet wordt in welke oude of oorspronkelijke staat? Hulpmiddelen hierbij kunnen zijn originele bouwtekeningen, prenten, tekeningen of foto’s uit de beginperiode van een pand.

Renovatie is eveneens geen eenduidig begrip. Hieronder wordt onder andere verstaan opknappen, aanpassen aan de gangbare uitvoering, herstel, vernieuwing, verbetering of zelfs hernieuwbouw.

Verwijst men vervolgens ook nog eens naar de adviesfunctie van bureaus die zich bezighouden met bouwhistorisch onderzoek, duurzaamheid of de toepassing van reversibele materialen dan is de verwarring compleet. Zoek het maar eens uit in dit doolhof een weg te vinden.

Wij zijn gespecialiseerd op het exterieur van Jugendstil panden, die tussen 1896 en 1914 zijn gerealiseerd.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen mail

 

Den Haag, Laan van Meerdervoort 237. Detail balkon.

Oosterhout, Bredaseweg 106. Detail tegeltableau begane grond.